Leksaker Och Spel På Grönsöö: 11 (Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelses Skriftserie)

Leksaker Och Spel På Grönsöö: 11 (Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelses Skriftserie)

Autor : Peter Pluntky,gabriel Hildebrand
Género : Libros, Historia, Historia social y cultural,
Leer : 6396
Descargar : 5330
Tamaño de archivo : 35.42 MB
Formato : PDF, ePub

Tomar este libro

Leksaker Och Spel På Grönsöö: 11 (Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelses Skriftserie)

Reseña del editor Leksaker och barnföremål har i äldre tider inte ansets tillhöra det primära när det gäller att dokumentera vår kulturhistoria trots har vi alla varit barn. Till skillnad från andra äldre kulturföremål som möbler, tavlor och konsthantverksföremål har man inte lagt någon större betydelse i dessa föremål. Ändå kan man säga att leksaker är en spegling av de flesta kulturyttringar i det lilla formatet. Detta är anledningen till att relativt få leksaker är bevarade, men också att de flesta leksaker sedan länge är sönderlekta. Leksakerna på Grönsöö spe-glar i hög grad förhållandena på landsbygden och det finns påfallande få leksaker av utländsk tillverkning. Annars är det så att i de större städerna dominerade ofta de tyska importerade leksakerna. Ett par leksaker i Grönsöös samlingar sticker dock verkligen ut, nämligen de två små hästekipagen av målad plåt från en av de äldsta leksaksföretagen i Nürnbeg, G. Leonard Eichner & Sohn. Med största säkerhet har leksakerna inköpts av Per Jacob von Ehrenheim som var chef för den svenska delegationen på världsutställningen i Paris 1878 Den första svenska leksaksfabriken av betydelse var Gemla Leksaksfabriks Aktiebolag grundad 1866 av Alexius Westerdahl. Han etablerade sig på orten Gemla i Småland och specialiserade sig på träleksaker och spel. På Grönsöö finns ett stort antal typiska Gemla leksaker. Bland de registrerade nästan 800 barnföremålen på Grönsöö utgör omkring 150 av olika typer av spel. Spelen kan indelas i olika grupper som turspel, skicklighetsspel, tålamodsspel och utomhusspel. Före televisionens intåg i de svenska hemmen på 1950 talet var spelandet en mycket vanlig familjesysselsättning

Minsta Möjliga Åtgärd

Minsta Möjliga Åtgärd

Autor : Kristina Kvastad
Género : Libros, Arte, cine y fotografía, Conservación y preservación del arte,
Leer : 1638
Descargar : 1365
Tamaño de archivo : 9.07 MB